បទសម្ភាស៖ សារៈសំខាន់នៃវិធានការភូតគាមអនាម័យនៅកម្ពុជា (វគ្គ១)

បទសម្ភាស៖ សារៈសំខាន់នៃវិធានការភូតគាមអនាម័យនៅកម្ពុជា (វគ្គ១)

អ្នកជំនាញ​កសិកម្ម​លើកឡើង​ថា ចំណាត់ការ​វិធានការ​ភូតគាម​អនាម័យ​ (Phytosannitar​ Measure)​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​ចំពោះ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ពិសេស​ក្នុង​បរិបទ​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​ (លុប​បំបាត់​ពន្ធគយ​ដល់​សូន្យ)​ ក្នុង​សហគមន៍​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​ (AEC)។​

ចង់​ដឹង​ថា​ តើ​អ្វី​ជា​វិធានការ​ភូត​គាម​អនាម័យ?​ ​តើ​វិធានការ​នេះ​ជួយ​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

​សូម​ស្តាប់​កិច្ច​សម្ភាស​​​រវាង​អ្នកនាង ​ថុល​ ស្រីលក្ខណ៍ អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​វិទ្យុ​ផ្កាឈូកជាមួយ​​លោក​បណ្ឌិត​ ហ៊ាន​ វណ្ណហន​ ប្រតិភូ​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ទទួល​បន្ទុក​អគ្គនាយក​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​កសិកម្ម​។

ចែករំលែកតាម៖