សួនបន្លែ​បណ្ដែត​ទឹក

សួនបន្លែ​បណ្ដែត​ទឹក

កំពង់ប្រហុកគឺជាភូមិបណ្ដែតទឹកមួយក្នុងចំណោមភូមិបណ្ដែតទឹកផ្សេងទៀតនៃឃុំកោះជីវាំង ក្នុងស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង។ ដោយសារតែវាជាតំបន់លិចទឹក ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនេះពុំមានដីសម្រាប់បន្លែ និងដំណាំឱ្យបានគ្រប់រដូវនោះទេ។

ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការលំបាកក្នុងការទិញបន្លែបង្ការសម្រាប់ការបរិភោគប្រចាំថ្ងៃ ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានរកការច្នៃប្រឌិត ដើម្បីអាចដាំបន្លែបង្ការមួយចំនួនដែលពួកគាត់ត្រូវការបរិភោគជាប្រចាំ។

ទស្សនាវីដេអូពីការដាំបន្លែលើក្បូនបណ្ដែតទឹករបស់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំកោះជីវាំង ស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង។

ចែករំលែកតាម៖