ការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់នៃការធ្វើកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ

ការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់នៃការធ្វើកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ

បច្ចុប្បន្ននេះ ការប្រើប្រាស់ជីគីមីនិងថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មបានក្លាយទៅជាទម្លាប់និងជាជំនឿមួយយ៉ាងមុតមាំសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ ក៏ដូចជាប្រជាជននៅក្នុងបណ្តាប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោក និងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាផងដែរ។

ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដែរក៏មានកសិករជាច្រើនបានកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ ដោយងាកមកប្រើជីនិងថ្នាំពុលធម្មជាតិវិញដែរ បន្ទាប់ពីពួកគាត់បានយល់ដឹងពីការផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពអ្នកផលិតនិងអ្នកបរិភោគ។

ទស្សនាវីដេអូពីការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការធ្វើកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត។

 

 

ចែករំលែកតាម៖