ជំងឺផ្ដាសាយ​និង​វិធីការពារ​ព្យាបាល

ជំងឺផ្ដាសាយ​និង​វិធីការពារ​ព្យាបាល

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត សេង សាម៉ន គ្រូពេទ្យសម្របសម្រួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកជំងឺកុមារនៅមន្ទីរពេទ្យ Hope World Wide

ជំងឺផ្ដាសាយជាជំងឺសាមញ្ញមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែជួបប្រទះមិនថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រី នៅរដូវប្រាំងឬរដូវវស្សានោះទេ។

សូមស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងវិទ្យុផ្កាឈូកជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត សេង សាម៉ន ដែលលោកគឺជាគ្រូពេទ្យសម្របសម្រួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកជំងឺកុមារនៅមន្ទីរពេទ្យ Hope World Wide។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត នឹងបង្ហាញពីជំងឺមួយចំនួនដែលអាចកើតមានលើកុមារនៅក្នុងរដូវភ្លៀងធ្លាក់នេះ ក៏ដូចជាវិធីទប់ស្កាត់ និងព្យាបាល។

ចែករំលែកតាម៖