បទសម្ភាស​៖ ជំងឺមហារីក​មាត់​ស្បូន និង​វិធី​ព្យាបាល

បទសម្ភាស​៖ ជំងឺមហារីក​មាត់​ស្បូន និង​វិធី​ព្យាបាល

ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺជាជំងឺស្ថិតក្នុងជួរទី១ក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកដែលកើតមានលើស្ត្រីនៅកម្ពុជា។ ការសិក្សាមួយចំនួនបានអះអាងថា មានស្ត្រីកម្ពុជា ១ ៥១២ នាក់ បានកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនោះក៏បានឱ្យដឹងដែរថា ជំងឺមហារីកស្បូនបានសម្លាប់ស្ត្រីកម្ពុជាប្រមាណ៧៩៥នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ។

សូមស្ដាប់បទសម្ភាសលម្អិតអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះ រវាងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុផ្ដាកឈូកជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត លៀង ចន្ទរិទ្ធ ដែលលោកមានឯកទេសផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត។

ចែករំលែកតាម៖