ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២0១៨
កាល់ស្យូម​មាន​សារសំខាន់ សម្រាប់​ការ​លូតលាស់​ឆ្អឹង និង​កម្ពស់​របស់​កុមារ។ ហើយ​កាល់ស្យូម​ក៏​ជួយ​ដល់​ស្ត្រី​ដែល​កំពុង​ពរពោះ ចំពោះ​ការ​ការពារ​ខ្លួន​ពី​ជំងឺ​បម្រុង​ក្រឡា​ភ្លើង ការ​សម្រាល​កូន​មុន​ខែ និង​ជំងឺ​ពុក​ឆ្អឹង​ជា​ដើម។ នេះ​បើ​តាម​ការ​ថ្លែង​របស់​ប្រធាន​ប្រតិបត្តិ​ផ្នែក​ឱសថ​មិន​ត្រូវ​ការ​វេជ្ជបញ្ជា (CHC)...