ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២0១៨
​ការស្រាវជ្រាវ​មួយ​របស់​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក (WHO) បានឱ្យដឹងថា កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៤ ស្ត្រី​កម្ពុជា​៥៥០០​នាក់ បាន​ស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​មហារីក​។ ក្នុងចំណោម​នោះ ស្ត្រី​ចំនួន​១០,៣​ភាគរយ​ឬ​ស្មើ​នឹង​ប្រមាណ​៥៦៦​នាក់ បាន​ស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​មហារីក​សុដន់​។​ ​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត...