ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ​២0១៩
ចាប់​តាំងពី​ឆ្នាំ​២០១៥ ដល់ឆ្នាំ២០១៨ មនុស្ស​៥៤នាក់​បាន​ស្លាប់ក្នុង​ករណី​ពុល​ចំណី​អាហារ​៩១​លើក ក្នុង​នោះ​អ្នក​រងគ្រោះសរុប​មាន​ចំនួន​ជិត​៤​ពាន់ (៣៦៩១)​នាក់។ នេះ​បើ​តាម​របាយការណ៍​របស់​ការិយាល័យ​សុវត្ថិភាព​ចំណីអាហារ​នៃ​នាយកដ្ឋាន​ឱសថ ចំណី​អាហារ បរិក្ខារ​ពេទ្យ និង​គ្រឿង​សម្អាងរបស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល។ ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​សិក្ខាសាលា​សុខភាពស្តី​ពី​ការ​ពុល​ចំណី​អាហារ...