ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ​២0១៩
ការសង្គ្រោះបឋមគឺជារឿងចាំបាច់មួយដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សពេលមានគ្រោះថ្នាក់ ហើយពុំមានពេទ្យឬអ្នកជំនាញសុខភាពនៅក្បែរ។ មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចអនុវត្តការសង្គ្រោះបឋមនេះបាន ពុំមែនសម្រាប់តែវេជ្ជបណ្ឌិតឬគ្រូពេទ្យនោះទេ។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kozuma នៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍ ភ្នំពេញ ពន្យល់ពីសារៈសំខាន់និងវិធីក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់និងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន AED (Automated...