ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២0២0
  កុមារ​តូច​ដែល​ប្រើប្រាស់​ទូរសព្ទ​ដៃ​ក្នុង​រយៈពេល​ច្រើន​ហួស​ប្រមាណ​អាច​ប្រឈម​នឹង​ផលប៉ះពាល់​ជាច្រើន​ដូចជា ​ថយ​ចុះ​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​នឹង​អាណា​ព្យាបាល​ បាត់បង់​ចំណង់​ក្នុង​ការសិក្សា ​ការចង់ចាំ​មិនបានល្អ​ ប៉ះពាល់​ដល់ភ្នែក ​ធ្វើ​ឱ្យ​កុមារ​កើតជំងឺ​ធាត់​ កើតជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ ដុះសាច់​ក្នុងខួរក្បាល ​​ឆាប់ខឹង...