ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២0១៨
ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​កូន​តូច ខណៈ​ពួក​គេ​មាន​អារម្មណ៍​តាន​តឹង ឬ​ខឹង​ក្រេវក្រោធ មិន​ព្រម​ស្តាប់​តាម​បង្គាប់​នោះ គឺ​ជា​ដំណោះស្រាយ​ដំបូង​បង្អស់​ដែល​អាណា​ព្យាបាល​គប្បី​អនុវត្ត។ ការ​អនុវត្ត​នេះ គឺ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​កែប្រែ​ពួក​គេ​ឱ្យ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​កូន​ល្អ មនុស្ស​ល្អ​នា​ពេល​អនាគត។ នេះ​បើ​តាម​ការ​អះអាង​ដោយ​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​អប់រំ​កុមារ​តូច។​ ដោយ​ឡែក...