ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២0 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២0១៨
ជំងឺ​រលាក​ផ្លូវ​ដង្ហើម​គឺ​ជា​ជំងឺ​ទាំង​ឡាយ​ណា​ដែល​កើត​មាន​ឡើង​នៅ​លើ​ផ្លូវ​ដង្ហើម ដោយ​រាប់​ចាប់​ពី​ផ្លូវ​ដង្ហើម​ផ្នែក​ខាង​លើ​រហូត​ដល់​ផ្លូវ​ដង្ហើម​ផ្នែក​ខាងក្រោម​ដែល​មាន​ដូចជា ច្រមុះ បំពង់ខ្យល់ ទងសួត ថង់​សួត និង​សួត​ជាដើម។ នេះ​បើ​តាម​ឯកសារ​គោលការណ៍​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្ត្រ​ថ្នាក់​ជាតិ។ បើ​តាម​ប្រធាន​មន្ទីរ​សម្រាក​ព្យាបាល​កុមារ​ផ្កាឈូក វេជ្ជបណ្ឌិត...