ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ​២0១៩
“ផ្តល់ឈាម ផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់” គឺ​ជា​យុទ្ធនា​ការមួយ​ដែល​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​ផ្តល់ឈាមនៃ​ក្រសួង​សុខាភិបាល និង​ដៃគូ​ពាក់ព័ន្ធ​សហការ​រៀបចំ​ក្នុង​គោលបំណង​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ការ​បរិច្ចាគឈាម​នៅ​កម្ពុជា។ នេះ​បើ​តាម​ការលើកឡើងរបស់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម ​វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ ប៉ូ...