ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២0១៨
បើ​ទោះ​ជា​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្រភេទ​ជំងឺ​មិន​ឆ្លង​ក៏​ដោយ អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក WHO បាន​ព្យាករណ៍​ថា​នៅ​ឆ្នាំ​២០៣០ ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​នឹង​ក្លាយ​ជា​មូលហេតុ​ទី​៧​នៃ​មរណភាព​នៅ​លើ​ភព​ផែនដី ខណៈ​បច្ចុប្បន្ន​មនុស្ស​ជាង​៤២៥​លាន​នាក់​កំពុង​រស់នៅ​ជាមួយ​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម។ ដោយឡែក អត្រា​នៃ​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​នៅ​កម្ពុជា​នៅ​ទាប​ជាង​បណ្តា​ប្រទេស​អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ប៉ុន្តែ​កម្ពុជា...