ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២0១៨
លោក កឹង សាយ គឺ​ជា​បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​មួយ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ លោក​គឺ​ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​មិន​ចូលចិត្ត​ទៅ​ពិនិត្យ​ជំងឺ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ។ ជាទូទៅ លោក​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​ដែល​ទិញ​នៅ​តាម​ឱសថស្ថាន​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្បែរៗ​ផ្ទះ​ដោយ​ពុំ​មាន​វេជ្ជបញ្ជា​នោះ​ទេ។ ក្នុង​ទឹក​មុខ​ស្លេក​ស្លាំង​ហាក់​គ្មាន​កម្លាំង​ក្នុង​ខ្លួន បុរស​សម្បុរ​ស្រអែម​វ័យ​ជិត​៣០​ឆ្នាំ​រូប​នេះ​រៀបរាប់​ថា វា​ជា​រឿង​ដែល​កម្រ​បំផុត​ដែល​លោក​ទៅ​ពិនិត្យ​ជំងឺ​តាម​មន្ទីរពេទ្យ​នៅ​ពេល​ដែល​លោក​ឈឺ។...