ថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២0១៩
សាលាភាព​ជា​អ្នកដឹក​នាំ​របស់​មូលនិធិ​ស៊ីសេហ្វឬ​ហៅ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ថា CIESF Leaders Academy គឺ​ជា​សាលារៀន​គំរូ​មួយ​ដែល​មាន​ស្តង់​ដាសិក្សា​តាម​បែប​ជប៉ុន បណ្តុះ​បណ្តាល​សិស្ស​ចាប់​ពី​កម្រិត​មត្តេយ្យ​សិក្សារហូត​ដល់​អនុវិទ្យាល័យ។ សាលា​នេះ​ផ្តោត​សំខាន់​ទៅ​លើ​ចំណេះ​ដឹងនិងបញ្ញា​ស្មារតីប្រកប​ដោយ​សមត្ថភាព​ខ្ពស់។ ក្នុង​ពិធី​បញ្ចប់​ការ​សាងសង់​អគារ​សិក្សា​សាលាភាព​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​នៃ​មូល​និធី​ស៊ីសេហ្វ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន...