ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ​២0១៩
ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១៦ របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ព័ត៌មាន​នៃ​មេរោគ​HPV និង​មហារីក ដែល​ហៅ​កាត់​ថា ICO រក​ឃើញ​ថា ស្ត្រី​ខ្មែរ​ដែល​មាន​អាយុ​ចាប់​១៥​ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ជាង​៥​លាន​នាក់​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យ​នៃ​ជំងឺ​មហារីក​មាត់​ស្បូន។ ចំណែក​របាយការណ៍​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក WHO...