ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២0១៨
ម្ចាស់​ជ័យលាភី​ពាន​រង្វាន់​ស្ត្រី​កម្ពុជា​ក្នុង​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ឆ្នាំ​២០១៨​លើក​ឡើង​ថា​ បច្ចេកវិទ្យា​គឺ​ជា​ចំណេះដឹង​ដ៏​ចាំបាច់​នា​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន​ ហើយ​វា​ជា​កម្លាំង​ចលករ​ក្នុង​ការ​ជួយ​ជំរុញ​ស្ត្រី​ឱ្យ​សម្រេច​បាន​នូវ​ក្ដី​ស្រមៃ​របស់​ខ្លួន។​