ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២0១៨
ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​លើ​ផ្នែក​ឌីជីថល​នា​ពេល​អនាគត កម្ពុជា​ទាមទារ​ឱ្យ​ផ្តោត​លើ​ចំណុច​សំខាន់​៤។ នេះ​បើ​តាម​ការ​លើក​ឡើង​របស់​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ លោក ត្រាំ អ៊ីវតឹក នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​ស្តី​ពី​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទៅ​កាន់​យុគសម័យ​ឌីជីថល ជាមួយ​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា​កាល​ពី​ចុង​ខែ​ឧសភា...