ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២0១៨
“Do everything with love” ឬ ជា​ភាសាខ្មែរ​មាន​ន័យ​ថា “ធ្វើ​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​អម​ជាមួយ​នឹង​ក្ដី​ស្រឡាញ់” គឺ​ជា​ពាក្យ​ស្លោក​ដែល​លោក Christopher...
video

ប៉ាៗ! កូនចង់បានឆ្កែ!