ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២0 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២0១៨
ទៀន​ត្រូវ​បាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ធ្វើ​ជា​គ្រឿង​សក្ការៈ​បូជា​នៅ​តាម​ពិធី​បុណ្យ​ផ្សេងៗ​នៅ​ទី​វត្ត​អារាម និង​សម្រាប់​បំភ្លឺ​ក្នុង​គេហដ្ឋាន។ សំណល់​ក្រមួន​ទៀន​ដែល​រលាយ ជាទូទៅ​ត្រូវ​បាន​គេ​បោះ​ចោល​ឬ​មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ទៅ​ប្រើប្រាស់​ឡើង​វិញ​នោះ​ទេ។ វិចិត្រករ​ជើង​ចាស់​ម្នាក់​បាន​ប្រមូល​យក​សំណល់​ក្រមួន​ទៀន​រលាយ​នេះ​មក​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្ទាំង​គំនូរ​ចម្លាក់​ប្លែក​ពី​អ្នកដទៃ​ទៅ​វិញ។ លោក ព្រហ្ម វិចិត្រ នាយកប្រតិបត្តិ​អង្គការ​វិចិត្រករ​ខ្មែរ​ដើម្បី​កុមារ​លើក​ឡើង​ថា ដោយសារ​បញ្ហា​កង្វះ​ថវិកា​...