ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២0២0
ការ​ប្រើប្រាស់​ប្លាស្ទិកហាក់​កំពុង​មាន​ការ​ទាក់ទាញ​ការ​ជជែក​ពិភាក្សា​ច្រើន​ក្នុង​សង្គម​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។ ជុំវិញ​ប្រធានបទ​នេះ អ្នកពិភាក្សា​បាន​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ​ពី​ផល​វិបាក និង​ការ​ប៉ះពាល់​ទៅ​លើ​បរិស្ថាន មិន​ថា​នៅ​លើ​ផ្ទៃដី ឬ​ក្នុង​ទឹកដែល​បង្ក​មក​ពី​ប្លាស្ទិក។ ក្នុង​នោះ បំពង់បឺត​ប្លាស្លិក​ក៏​ត្រូវ​បាន​គេ​និយម​ប្រើប្រាស់​ផងដែរ។ យោង​តាម​សៀវភៅ​ទំនើប​កម្មវិទ្យាសាស្ត្រ (Science...