ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២0១៨
មនុស្ស​​ជា​ច្រើន​​ចូលចិត្ត​​និយាយ​​ថា៖ «នេះ​ជា​ព្រហ្មលិខិតមិនអាច​កែប្រែ​បាន ខ្ញុំគ្មានជម្រើសទេ!»។ ដោយសារ​តែ​គំនិត​នេះពួកគេ​លែងខំប្រឹងព្យាយាមដើម្បីជោគជ័យតទៅទៀត។ ក៏​ប៉ុន្តែសម្រាប់​លោក Christopher Lee ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិ...