ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២0២0
បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញ​វត្ថុ (FinTech) គឺ​ជា​កម្មវិធី​ទូរសព្ទ​ដៃដែល​ពេញ​និយមសម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​គណនី​ធនាគារ​បច្ចុប្បន្ន។ ពេញ​និយមដោយ​សារ​តែ​វា​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល រហ័ស​ក្នុង​ការ​ប្រតិបត្តិ​ការ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​នានា។ នេះ​បើ​តាម​ការ​អះអាង​ពី​ប្រធាន​ផ្នែក​ទី​ផ្សារ​គណនី​នៃ​ធនាគារ​ឯក​ទេស​វីង លោកស្រី ​សួស ពៅមាលា។ ការ​អះអាង​នេះ​ទៀត​សោត...