ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២0១៨
សិក្ខា​សាលា​ស្តី​ពី​សារៈប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម​របស់​ក្រុមហ៊ុន ឬ (CSR) និង​ការ​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​មនុស្ស ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​អាជីវកម្ម​មាន​ការ​រីកចម្រើន​និង​មាន​និរន្តភាព គឺ​ជា​កម្មវិធី​ដំបូង​បង្អស់​របស់​សមាគម​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​វិនិយោគ​កម្ពុជា​ជប៉ុន​(CJBI)។ កម្មវិធី​ដែល​រៀបចំ​ឡើង​កាល​ពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​១៦ ខែ​កក្តដា នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​សហប្រតិបត្តិការ​កម្ពុជា​ជប៉ុន CJCC...