ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២0២0
របាយការណ៍​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់ ឱ្យដឹង​ថា នៅ​រយៈពេល១០​ខែ​ក្នុងឆ្នាំ​២០១៧​នេះ វិស័យ​សំណង់​មាន​ទុន​វិនិយោគ​សរុប​ប្រមាណ​៦ ២៦៧ លាន​ដុល្លារ​អារមេរិក​ កើន​ឡើង​ជាង​២៧​ភាគរយ...