ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២0១៨
ពិធី​បើក​ការ​តាំង​ពិព័រណ៌​ផលិតផល​អឺរ៉ុប​បាន​ធ្វើ​ឡើង​លើក​ដំបូង​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដោយ​មាន​ឈ្មោះ​ថា EuroFair។ កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​សភាពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប​នៅ​កម្ពុជា​ ឬ EUROCHAM Cambodia និង​ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​ប្រតិភូ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​កម្ពុជា។ កម្មវិធី​នេះ​ប្រព្រឹត្ត​ឡើង​ក្នុង​បំណង​ផ្តល់​ជូន​អ្នកជំនួញ​អាជីព​នូវ​ឱកាស​ពង្រីក​ទំនាក់ទំនង​អាជីវកម្ម​និង​ស្វែង​រក​ដៃគូ​ជំនួញ ព្រម​ទាំង​ធ្វើ​ឱ្យ​សាធារណជន​បាន​ស្គាល់​ម៉ាក​ល្បីៗ​របស់​អឺរ៉ុប​ជា​ផលិតផល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់​និង​សេវាកម្ម​ល្អៗ​ដែល​ពួក​គេ​អាច​ទិញ​បាន​ភ្លាមៗ​នៅ​ទីនោះ។ នៅ​ក្នុង​ការ​បើក​សម្ពោធ EuroFair...
video

តើអ្វីទៅជា CyberSecurity?