ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២0១៨
ត្បិត​ឱកាស​ការងារ​នៅ​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​តាមរយៈ​គេហទំព័រ ផ្សព្វផ្សាយ​តាម​បណ្តា​ក្រុមហ៊ុន ឬ​ក៏​តាមរយៈ​ការ​រៀបចំ​ពិព័រណ៍​ជា​ហូរហែ​យ៉ាង​ណា​ក្តី ឱកាស​ទទួល​បាន​ការងារ​ធ្វើ​របស់​យុវជន​នៅ​តែ​មាន​ចំនួន​តិច​តួច​មិន​គ្រប់​តាម​តម្រូវការ​នៅ​ឡើយ។ ជាក់​ស្តែង ក្នុង​រយៈពេល​១០​ខែ ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ យ៉ាង​ហោច​ណាស់​មាន​អ្នក​មក​ចុះ​ឈ្មោះ​ស្វែង​រក​ការងារ​ជិត​មួយ​ម៉ឺន​នាក់​នៅ​ទីភ្នាក់ងារ​ជាតិ​មុខរបរ និង​ការងារ...