ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២0១៩
video

រវើរវាយច្រើន

តើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាន់បន្ថយភាពរវើរវាយច្រើន? ជាបន្ត សូមស្ដាប់ថេរដីកា​ព្រះភិក្ខុ​វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព គង់នៅ​វត្តគល់ទទឹង​និងជា​សាស្ត្រាចារ្យ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា។
video

កាត់បន្ថយសេចក្តីទុក្ខ

video

កូនជិត កូនឆ្ងាយ

video

ពុទ្ធសាសនានិងសុខភាព

video

រៀនរាប់សិរី

video

ហេតុហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខ

video

ខ្សោយស្មារតី

video

គេធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹង

video

តម្លៃមនុស្ស

video

អំនួត

video

មនុស្សឥឡូវ

video

អត់ឱន

video

ត្រៀមចិត្ត

video

ពិបាកសម្រេចចិត្

video

កម្មក្រាស់

video

រឿងស្តេចកណ្តុរ

video

រៀនលៈកំហឹង

video

មាន់ឬទា

,