ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២0១៨
តើរឿងសត្វប្រើសជាឪពុកមានអត្ថន័យយ៉ាងណា? ស្តាប់ការពន្យល់របស់ព្រះភិក្ខុ ឥន្ទធម្មញាណ ពេញ វិបុល គង់នៅវត្តបទុមវតីរាជវរារាមនិងជាសាស្រ្តាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តកម្ពុជា។
video

កម្មក្រាស់

video

វិញ្ញាសាជីវិត

video

រឿងស្តេចកណ្តុរ

video

រៀនលៈកំហឹង

video

មាន់ឬទា

,