ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២0១៨
ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព គង់នៅវត្តគល់ទទឹង និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាមានថេរដីកា​លើប្រធានបទ «មេទុក្ខ»។