ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២0២0
សមាធិ​ជា​ឱសថ​មួយ​ប្រភេទ​សម្រួល​ចិត្ត​មនុស្ស​ឱ្យ​ស្ងប់ និង​អាច​បញ្ចៀស​ជំងឺ​ផ្លូវ​ចិត្ត​បាន ដោយ​មិន​បាច់​ប្រើ​ថ្នាំ​ព្យាបាល​បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ​នោះ​ទេ។ នេះ​បើ​តាម​ថេរដីកា​របស់​ព្រះមហា​វិមលធម្ម ពិន សែម សិរីសុវណ្ណោ ព្រះរាជាគណៈ​ថ្នាក់​ទោ ឧត្តម​ទី​ប្រឹក្សា​គណសង្ឃ​នាយក...
video

អ្វីទៅជាសមាធិ?