ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២0២0
តើផ្លែទំពាំងបាយជូរមានប្រាស្រ័យទាក់ទងអ្វីខ្លះជាមួយមនុស្ស? សូម​ស្តាប់​ការ​ពន្យល់​របស់​ព្រះ​ភិក្ខុ ឥន្ទធម្មញាណ ពេញ វិបុល គង់​នៅ​វត្ត​បទុមវតី​រាជវរារាម​និង​ជា​សាស្រ្តាចារ្យ​សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តកម្ពុជា។