ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២0២0
រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ បាន​ចារឹក​ទុកថា​ «ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា ​ជាសាសនា​របស់រដ្ឋ» ​ដោយ​ផ្នែក​លើតួនាទី​មិនអាច​ខ្វះបាន​របស់​ព្រះសង្ឃពោលគឺ​វត្ត​អារាម។​ តាំងតែ​ពីដើម​មក​រហូត​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​វត្ត​អារាមព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា​បាន​ចូល​រួម​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​កម្ពុជា​ស្ទើរ​តែ​គ្រប់​វិស័យ​ ដូចវិស័យ​អប់រំ ​សុខា​ភិបាល​ សេដ្ឋកិច្ច...
video

កូនល្អ

video

សេចក្ដីព្យាយាម

video

វិវេក