ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២0១៨
ស្ដាប់ថេរដីកាព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព គង់នៅវត្តគល់ទទឹងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា។
video

ខ្សោយស្មារតី

,
video

អតីតកាល

,
video

ទងត្រឡាច

,