ថ្ងៃចន្ទ ទី២0 ខែឧសភា ឆ្នាំ​២0១៩
ព្រះពុទ្ធសាសនាដើរតួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់នូវសេចក្ដីសុខ និងភាពរីកចម្រើនដល់សង្គម។ ជាបន្ដសូមស្ដាប់ថេរដីកាព្រះសុមេធវង្សបណ្ឌិត សុខ ប៊ុនធឿន ចៅអធិការវត្តនន្ទមុនី ប្រធាននាយកដ្ឋានពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានិងក្រោយពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានៃអគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ។
video

កូនល្អ

video

មិត្តល្អ

video

រវើរវាយច្រើន

video

បាលីសំស្ក្រឹត វគ្គ២

video

បាលីសំស្ក្រឹត