ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ​២0១៩
តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឱ្យផលិតផលស្ករត្នោតកម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់ល្អលេខ១ប្រចាំតំបន់អាស៊ាននិងបណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀត? លោកស្រី ថុល ស្រីលក្ខណ៍ នៃវិទ្យុផ្កាឈូក ជួបសម្ភាសដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោក ហៃ លីអៀង អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន...