ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២0១៨
តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឱ្យផលិតផលស្ករត្នោតកម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់ល្អលេខ១ប្រចាំតំបន់អាស៊ាននិងបណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀត? លោកស្រី ថុល ស្រីលក្ខណ៍ នៃវិទ្យុផ្កាឈូក ជួបសម្ភាសដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោក ហៃ លីអៀង អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន...