ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២0១៨
ដង្កូវ​នាង​រាប់​ម៉ឺន​ក្បាល​កំពុង​ស៊ី​ស្លឹក​មន​មិន​ឈប់​មិន​ឈរ​ ដើម្បី​លូត​ធំធាត់​រួច​ខ្ជាក់​ចេញ​ជា​សូត្រ​ពណ៌​មាស​យ៉ាង​ទន់​ល្មើយ​រុំ​ជុំវិញ​ខ្លួន​សម្រាប់​យក​ទៅ​ធ្វើ​ជា​ហូល​ និង​ផាមួង​ជាដើម។​ ដង្កូវនាង​ទាំង​នេះ​ទទួល​បាន​ការ​ថែទាំ​យ៉ាង​ដិត​ដល់​នៅ​រមណីយដ្ឋាន​ចម្ការស្នេហ៍​ដែល​ជា​សហគមន៍​តម្បាញ​មួយ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​កោះ​តូច​ ឃុំ​កោះ​ឧកញ៉ាតី​ ស្រុក​ខ្សាច់​កណ្ដាល​ ខេត្ត​កណ្ដាល។​ រមណីយដ្ឋាន​នេះ​មាន​ទាំង​ដាំ​ដើម​មន​និង​ចិញ្ចឹម​ដង្កូវនាង​ដើម្បី​យក​សូត្រ​ទៅ​ត្បាញ។​ ខុស​ប្លែក​ពី​ប្រទេស​ផ្សេងៗ​ដែល​ចិញ្ចឹម​ដង្កូវនាង​ចេញ​សូត្រ​ពណ៌ស​ដោយសារ​ឱ្យ​ស៊ី​ស្លឹក​ដំឡូង​ ប្រទេស​កម្ពុជា​ចិញ្ចឹម​ដង្កូវនាង​ឱ្យ​ស៊ី​ស្លឹក​មន​ដើម្បី​ចេញ​សូត្រ​ពណ៌​មាស។​ ជាក់​ស្ដែង​ដូច​នៅ​រមណីយដ្ឋាន​ចម្ការ​ស្នេហ៍​មាន​ចម្ការ​មន​១ហិកតា​ឬ​ស្មើ​ប្រមាណ​៤០០០គុម្ព​...