ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២0២0
អ្នកជំនាញ​កសិកម្ម​លើកឡើង​ថា ចំណាត់ការ​វិធានការ​ភូតគាម​អនាម័យ​ (Phytosannitar​ Measure)​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​ចំពោះ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ពិសេស​ក្នុង​បរិបទ​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​ (លុប​បំបាត់​ពន្ធគយ​ដល់​សូន្យ)​ ក្នុង​សហគមន៍​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​ (AEC)។​ ចង់​ដឹង​ថា​ តើ​អ្វី​ជា​វិធានការ​ភូត​គាម​អនាម័យ?​ ​តើ​វិធានការ​នេះ​ជួយ​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ? ​សូម​ស្តាប់​កិច្ច​សម្ភាស​​រវាង​អ្នកនាង ​ថុល​...