ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២0២0
ថ្មីៗ​នេះ មាន​ការ​ផ្ទុះ​ជំងឺ​ប៉េស្ត​ជ្រូក​អាហ្វ្រិក ត្រូវ​បាន​រាយការណ៍​នៅ​អឺរ៉ុប ក្នុង​នោះ​ដូចជា​ប្រទេស​រ៉ូម៉ានី និង​ប៉ូឡូញ ដោយឡែក​នៅ​អាស៊ី គឺ​មាន​នៅ​ប្រទេស​ចិន​ជា​ដើម។ ការ​ផ្ទុះ​ជំងឺ​នេះ​បង្ក​ឱ្យ​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ដល់​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​តំបន់ ពិសេស​ប្រទេស​ដែល​មាន​ព្រំប្រទល់​ជាប់​នឹង​ប្រទេស​ចិន ដូចជា...