ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ​២0១៩
នេះ​ជា​លើក​ទី​៣​ហើយ​ដែល​ទស្សនីយភាព​ល្ខោន​និយាយ​រឿង តៃកុងហំ (ថៅកែចិត្តចោរ) ត្រូវ​បាន​សម្តែង​ជូន​ទស្សនិកជន​កម្ពុជា។ ការ​សម្តែង​ជា​លើក​ទី​៣​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២៧ ខែ​ឧសភា​កន្លង​ទៅ​ថ្មីៗ​នេះ នៅ​ឯ​មជ្ឈមណ្ឌល​សហប្រតិបត្តិការ​កម្ពុជា​កូរ៉េ (CKCC)...