ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២0១៨
នេះ​ជា​លើក​ទី​១៤ ហើយ​ដែល​កម្ពុជា​រៀបចំ​ពិធី​បុណ្យ​វប្បធម៌​តាណាបាតា​ឬ​ជា​ភាសាខ្មែរ​ថា «ពិធី​បុណ្យ​ផ្កាយ»។ ក៏​ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ ការ​រៀបចំ​បុណ្យ​តាណាបាតា​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ជាង​ឆ្នាំ​មុនៗ ដើម្បី​អបអរ​ខួប​៦៥​ឆ្នាំ​នៃ​ចំណង​ការទូត​កម្ពុជា​ជប៉ុន។ ប្រសាសន៍​លោក ស៊ាង និមល នាយករង​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​សហប្រតិបត្តិការ​កម្ពុជា-ជប៉ុន...