ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ​២0១៩
វត្តមាន​របស់​កម្មវិធី​មហោស្រព​គីហ្សូណា​ជប៉ុន​កម្ពុជា​សប្តាហ៍​ក្រោយ ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី​២១ ដល់​២៤ កុម្ភៈ​នេះ នឹង​ផ្ដល់​ឱកាស​ដល់​អ្នក​ចូលរួម​ទស្សនា​ដោយ​សេរី នូវ​ការ​បង្ហាញ​នូវ​សិល្បៈ​វប្បធម៌​កម្ពុជា ជប៉ុន និង​សកម្មភាព​សហការ​មួយចំនួន​ជា​មួយ​បណ្តា​ប្រទេស​តំបន់​មេគង្គ​ផង​ដែរ។ បើ​តាម​លេខា​ទូត​ទី១...