ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២0២0
ការសំពះ​របស់​ខ្មែរ​មាន​ប្រវត្តិ​ប្រមាណ​៥០០ឆ្នាំ​មុនគ្រឹះ​សករាជ​មក​ម្ល៉េះ​ គ្រាន់​តែមិនទាន់​មានការ​ប្រមូលចងក្រង​ធ្វើ​ឯកសារ​ដូចសព្វថ្ងៃ។​ នេះ​បើតាម​លោកបណ្ឌិត​ ចិន្ត​ ច័ន្ទ​រតនា ​ប្រធាន​មូល​និធិកេរ​ដំណែលខ្មែរនិង​ជាទី​ប្រឹក្សា​ក្រសួង​ព័ត៌មាន។ លោកបណ្ឌិត ​ចិន្ត​ ច័ន្ទរតនា​ មាន​ប្រសាសន៍​បន្តថា​...