ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២0១៨
«ទោះ​បី​ជា​ខ្ញុំ​ដើរ​អត់​រួច ទោះ​បី​ជា​ខ្ញុំ​ឈឺ​ប៉ុណ្ណា​ក៏​ដោយ ខ្ញុំ​ដាច់​ខាត ខ្ញុំ​ត្រូវ​តែ​ទៅ​សម្តែង​បញ្ចប់ ដើម្បី​អរគុណ​ទស្សនិកជន​ដែល​គាត់​ចាំ​យើង​ដែល​គាត់​គាំទ្រ​យើង”។ នេះ​ជា​ការ​លើក​ឡើង​របស់​តួអង្គ​តៃកុង​ហំ ក្នុង​រឿង​ថៅកែ​ចិត្ត​ចោរ លោក​ កែវ រដ្ឋា...