ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២0១៨
Authors Posts by ប្រាក់ ធីតា

ប្រាក់ ធីតា

9 POSTS 0 COMMENTS
សូមស្ដាប់ការបកស្រាយទៅលើនិយមន័យនៃ Cyber Security របស់លោក អ៊ូ ផាន់ណារិទ្ធ ប្រធាននាយកដ្ឋានសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន និងលោក ប៉ាស្កាល...