ថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២0១៨
Authors Posts by ប្រាក់ ធីតា

ប្រាក់ ធីតា

8 POSTS 0 COMMENTS
គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ត្រូវ​បាន​គេ​គិត​ថា​ជា​មូលហេតុ​ដ៏​ចម្បង​ដែល​បាន​ឆក់​យក​ជីវិត​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។​ ប៉ុន្តែ​ថ្មីៗ​នេះ​ អនុប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​សុខាភិបាល​របស់​សភាពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​កម្ពុជា​លោក​ Jean-Gaetan​ Guillemaud​ បាន​បង្ហាញ​របាយការណ៍​របស់​ប៉ូលីស​អាំងទែប៉ូល​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៦​ស្តី​ពី​ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់​ដោយសារ​ប្រើប្រាស់​ឱសថ​ក្លែងក្លាយ​នៅ​លើ​ពិភពលោក​គឺ​មាន​ចំនួន​រហូត​ដល់​១លាន​នាក់​ ហើយ​នៅ​កម្ពុជា​មាន​អ្នក​ស្លាប់​២២៨៥នាក់​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ ឬ​ស្មើ​នឹង​៦នាក់​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ។​ នេះ​មាន​ន័យ​ថា​ជា​រៀងរាល់​៤ម៉ោង​គឺ​មាន​អ្នក​ស្លាប់​១នាក់​ដោយសារ​ឱសថ​ក្លែងក្លាយ​នៅ​កម្ពុជា។​ បទបង្ហាញ​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា​...