ថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២0១៨
Authors Posts by ថុល ស្រីលក្ខណ៍

ថុល ស្រីលក្ខណ៍

26 POSTS 0 COMMENTS
វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់​ស្ដង់ដា​សរីរាង្គ​គឺ​ជា​ភស្តុតាង​ឬ​អំណះអំណាង​ដែល​ងាយស្រួល​ចំណាំ​និង​អាច​ទុកចិត្ត​បាន​សម្រាប់​អ្នក​ទិញ​ក្នុង​ការ​សម្គាល់​បែង​ចែក​បន្លែ​សរីរាង្គ​ពី​បន្លែ​ធម្មតា​ទូទៅ។ ក៏​ប៉ុន្តែ​នីតិវិធី​នៃ​ការ​ស្នើ​សុំ​និង​ទទួល​បាន​វិញ្ញាបនបត្រ​នេះ​មិនមែន​ជា​រឿង​ងាយស្រួល​នោះ​ទេ។ លោក នាង ថៃ គឺ​ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​គ្រប់​គ្រង​គុណភាព​ផលិតផល​របស់​សហករណ៍​សរីរាង្គ​ខ្មែរ​។ សហករណ៍​សរីរាង្គ​ខ្មែរ​គឺ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​កម្ពុជា​ដំបូង​គេ​ដែល​ទទួល​បាន​វិញ្ញាបនបត្រ​សរីរាង្គ​ស្ដង់ដា​អឺរ៉ុប​សម្រាប់​បន្លែ​និង​ផ្លែឈើ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១៧។ លោក នាង ថៃ បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា...