ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២0១៩
Authors Posts by អុិត សូធឿត

អុិត សូធឿត

41 POSTS 0 COMMENTS
ម្ហូប​អាហារ​ដែល​យើង​បរិភោគ​រាល់​ថ្ងៃ​ត្រូវ​​ឆ្លងកាត់​ដំណាក់កាល​ជាច្រើនរាប់​ចាប់​តាំង​ពី​ការ​ដាំដុះ ​វេចខ្ចប់ ដឹកជញ្ជូន ​កែ​ច្នៃ និង​ការ​ចម្អិន​ជា​ដើម។ យោងតាម​អ្នក​ជំនាញ ក្នុង​ដំណាក់កាល​នីមួយៗមានហានិភ័យ​ជាច្រើន​ដែលម្ហូបអាហារ​ទាំងនេះអាច​ឆ្លង​មេរោគ ឬជាតិ​គីមី​ពុលផ្សេងៗ ដូច្នេះ​ទាមទារ​ឱ្យ​អ្នកធ្វើការ​ក្នុង​វិស័យ​នេះ​មានចំណេះដឹង​អំពីអនាម័យ​និង​​សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ។ បណ្ឌិត​...