ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២0១៩
Authors Posts by ហ៊ុយ ឧស្សាហ៍

ហ៊ុយ ឧស្សាហ៍

21 POSTS 0 COMMENTS
លោក Christopher Lee ស្ថាបនិក​អង្គការ HEDC អន្តរជាតិ​និង​ជា​អ្នកចងក្រង​វគ្គអប់រំ​និង​សៀវភៅ OPERACY ប្រាប់​ពី​វិធី​ដោះ​ស្រាយ​ជាមួយ​ការរិះគន់​និង​ទម្លាប់​នៃ​ការ​រិះគន់​អ្នកដទៃ។
video

មេទុក្ខ