ថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២0១៨
Authors Posts by ឡុង គីមម៉ារីតា

ឡុង គីមម៉ារីតា

12 POSTS 0 COMMENTS
«ពេល​យើង​ជ្រើសរើស​សៀវភៅ​ខុស​ កុមារ​ហ្នឹង​នឹង​ធុញ​ទ្រាន់​ការ​អាន ហើយ​តែ​គេ​ធុញ​ទ្រាន់​តែ​ម្តង​ហើយ ពួកគេ​នឹង​ធុញទ្រាន់​អស់​មួយ​ជីវិត។ (អ៊ី)ចឹង​ការ​ជ្រើសរើស​សៀវភៅ​កុមារ​ត្រូវ គឺ​ធ្វើ​ឱ្យ​កុមារ​ហ្នឹង ចាប់​អារម្មណ៍​ការ​អាន​តាំង​ពី​តូច​ទៅ។ ការ​អាន​ដូច​ជា​ការ​ចេះ​ជិះ​កង់ ការ​ចេះ​ហែល​ទឹក​អ៊ីចឹង...