ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២0១៩
Authors Posts by ឡុង គីមម៉ារីតា

ឡុង គីមម៉ារីតា

61 POSTS 0 COMMENTS
គ្រូបង្រៀន​សាលា CamKids លោក ហុង ហ៊ីម៖ «នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​ខ្ញុំ គឺ​ជា​តំបន់​មួយ​ដែល​ខ្វះ​អ្នក​ដែល​ចេះ​ដឹង​តាំង​ពី​មុន​មក ហើយ​ក៏​មេ​ភូមិ ចាស់​ព្រឹទ្ធាចារ្យ​ក៏​គាត់​ចង់​មាន​បំណង​ក្នុង​តំបន់​យើង​ហ្នឹង​មាន​សាលា​តូច​មួយ សម្រាប់​សិស្ស​ដែល​គាត់​មាន​បំណង​ទៅ​រៀន​ហើយ...