ថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២0១៨
Authors Posts by រាជ ចំប៉ារ័ត្ន

រាជ ចំប៉ារ័ត្ន

38 POSTS 0 COMMENTS
«អា​ឆ្កួត​ ឡប់ៗ​ អា​ឡប់»​ ទាំង​នេះ​គឺ​ជា​ឧទាហរណ៍​ដែល​លោក​ សោម​ ដារ៉ា​ លើក​ឡើង​ពី​ការ​ប្រមាថ​មាក់​ងាយ​ពី​មជ្ឈដ្ឋាន​ជុំវិញ​ទៅ​លើ​កូន​ប្រុស​លោក​ដែល​មាន​បញ្ហា​ពិការ​សតិបញ្ញាឬជា​ភាសា​អង់គ្លេស autism។​ លោក​ សោម​...