ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២0១៨
Authors Posts by អ៊ូ បាណុង

អ៊ូ បាណុង

32 POSTS 0 COMMENTS
ក្រោយ​បង្កើត​ឡើង​រយៈពេល​២​ឆ្នាំ​សមាគម​ពាណិជ្ជកម្ម និង​វិនិយោគ​កម្ពុជា​ជប៉ុន (CJBI) នឹង​រៀបចំ​សិក្ខា​សាលា​ជា​លើក​ដំបូង ស្តី​ពី​សារៈប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម​របស់​ក្រុមហ៊ុន (CSR) និង​ការ​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​មនុស្ស ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​អាជីវកម្ម​មាន​ការ​រីកចម្រើន​និង​មាន​និរន្តភាព។ ប្រធាន​គ្រប់គ្រង​ផ្នែក​រដ្ឋបាល CJBI...