ថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២0១៩
Authors Posts by អ៊ូ បាណុង

អ៊ូ បាណុង

45 POSTS 0 COMMENTS
«ខ្ញុំ​អត់​ដែល​លឺ​ពាក្យ​ថា Fin Tech។ Fin Tech ហ្នឹង​ខ្ញុំ​អត់​ដែល​លឺ​ទេ»។ «ខ្ញុំ​អត់​ដែល​លឺ​ពាក្យ​ថា Fin Tech ទេ...