ឫកពារវេលា ​និងឥទ្ធិពលកម្មផល

ឫកពារវេលា ​និងឥទ្ធិពលកម្មផល

មិនថាពេលណាក៏ដោយថ្ងៃណាក៏ដោយ​ ល្អនិងអាក្រក់ គឺអាស្រ័យលើអំពើដែលយើងបានប្រព្រឹត្ត។ ជាបន្ដសូមស្ដាប់ថេរដីកាព្រះសុមេធវង្សបណ្ឌិត សុខ ប៊ុនធឿន ចៅអធិការវត្តនន្ទមុនី ប្រធាននាយកដ្ឋានពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានិងក្រោយពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានៃអគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ។

ចែករំលែកតាម៖