កាត់បន្ថយសេចក្តីទុក្ខ

កាត់បន្ថយសេចក្តីទុក្ខ

តើមានវិធីណាខ្លះដែលអាចឱ្យយើងកាត់បន្ថយពីសេចក្ដីទុក្ខបាន? សូមស្ដាប់ថេរដីកា​ព្រះភិក្ខុ​វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព គង់នៅ​វត្តគល់ទទឹង​និងជា​សាស្ត្រាចារ្យ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា។

ចែករំលែកតាម៖