គុណ​របស់​ព្រះ​សម្មាសម្ពុទ្ធ

គុណ​របស់​ព្រះ​សម្មាសម្ពុទ្ធ

តើព្រះពុទ្ធលោកមានគុណអ្វីខ្លះ?​ ជាបន្ដសូមស្ដាប់ថេរដីកាព្រះសុមេធវង្សបណ្ឌិត សុខ ប៊ុនធឿន ចៅអធិការវត្តនន្ទមុនី ប្រធាននាយកដ្ឋានពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានិងក្រោយពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានៃអគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ។

ចែករំលែកតាម៖