ទស្សនៈ​ទាន​ពុទ្ធ​សាសនា​ ចំពោះ​វិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច

ទស្សនៈ​ទាន​ពុទ្ធ​សាសនា​ ចំពោះ​វិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច

ព្រះពុទ្ធសាសនាដើរតួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់នូវសេចក្ដីសុខ និងភាពរីកចម្រើនដល់សង្គម។ ជាបន្ដសូមស្ដាប់ថេរដីកាព្រះសុមេធវង្សបណ្ឌិត សុខ ប៊ុនធឿន ចៅអធិការវត្តនន្ទមុនី ប្រធាននាយកដ្ឋានពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានិងក្រោយពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សានៃអគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ។

ចែករំលែកតាម៖