វិញ្ញាសាជីវិត

វិញ្ញាសាជីវិត

ស្ដាប់ថេរដីកាព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព គង់នៅ​វត្ត​គល់​ទទឹង​និង​ជា​សាស្ត្រាចារ្យ​នៅសាកលវិទ្យាល័យ​បញ្ញាសាស្​ត្រកម្ពុជា។

ចែករំលែកតាម៖