ជីវិត ក្តីស្រលាញ់ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ជីវិត ក្តីស្រលាញ់ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ជីវិត ក្ដីស្រលាញ់ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ គឺជា​កម្រង​វីដេអូ​ដែលត្រូវ​បាន​ផលិត​ឡើង​ដោយ​​វិទ្យុផ្កាឈូក​សហការ​ជាមួយ​លោក Christopher LEE ស្ថាបនិក​អង្គការ​ HEDC អន្តរជាតិ។ លោក Christopher ជាចងក្រង​វគ្គអប់រំ​និង​សៀវភៅ Operacy ដែល​ពន្យល់​​ណែនាំពី​ជីវិត​និង​ការ​រស់នៅ​ជា​ពលរដ្ឋល្អ។ នៅក្នុង​វីដេអូនេះ លោក Christopher នឹង​ពន្យល់​ពី​គោលបំណង​នៃ​កម្មវិធី “ជីវិត ក្តីស្រលាញ់ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ” និង​គំនិត​អប់រំ​មួយ​ចំនួន៕

ចែករំលែកតាម៖