កម្មក្រាស់

កម្មក្រាស់

តើអ្នកណាខ្លះធ្លាប់និយាយថា ខ្លួនកើតមកមានកម្មក្រាស់? ដើម្បីជ្រាបច្បាស់អំពីវិធីកាត់បន្ថយកម្មក្រាស់នេះ សូម​ស្តាប់​ថេរដីកា​ព្រះភិក្ខុ​វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព គង់នៅ​វត្តគល់ទទឹង​និងជា​សាស្ត្រាចារ្យ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា។

ចែករំលែកតាម៖