ក្តីសង្ឃឹមគឺជាការជ្រើសរើស

ក្តីសង្ឃឹមគឺជាការជ្រើសរើស

មនុស្ស​​ជា​ច្រើន​​ចូលចិត្ត​​និយាយ​​ថា៖ «នេះ​ជា​ព្រហ្មលិខិតមិនអាច​កែប្រែ​បាន ខ្ញុំគ្មានជម្រើសទេ!»។ ដោយសារ​តែ​គំនិត​នេះពួកគេ​លែងខំប្រឹងព្យាយាមដើម្បីជោគជ័យតទៅទៀត។ ក៏​ប៉ុន្តែសម្រាប់​លោក Christopher Lee ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិ និងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំ និងសៀវភៅ OPERACY យល់​ថា ក្ដី​សង្ឃឹម​គឺជា​ការ​ជ្រើសរើស។ លោកលើកឡើង​ថា ឱវាទ​គ្រប់​សាសនា​ទាំងអស់​បានលើកឡើង​ថា «ជួយខ្លួនអ្នកជាមុនទើបព្រះជាម្ចាស់ជួយអ្នកជាក្រោយ»។សូមស្ដាប់​ការ​ពន្យល់​ពិស្ដារ​របស់លោក Christopher Lee៕

ចែករំលែកតាម៖