​ស្តង់ដា HACCP ចាំបាច់សម្រាប់សិប្បកម្មផលិតចាហួយ ទឹក ការ៉េម

​ស្តង់ដា HACCP ចាំបាច់សម្រាប់សិប្បកម្មផលិតចាហួយ ទឹក ការ៉េម

វិញ្ញាបនបត្រការអនុវត្តប្រព័ន្ធកំណត់អត្តសញ្ញាណវាយតម្លៃ

ការ​អនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ​ស្តង់ដា​សុវត្ថិភាព​ម្ហូប​អាហារ​នៅ​កម្ពុជា​មាន​ច្រើន​កម្រិត​និង​ដំណាក់កាល ក៏​ប៉ុន្តែ​ដំណាក់កាល​និង​កម្រិត​នីមួយៗ​គឺ​មាន​សារៈសំខាន់​និង​ចាំបាច់​ទៅ​តាម​ប្រភេទ​ចំណី​អាហារ។

ការ​អនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​វាយ​តម្លៃ​ដែល​សរសេរ​កាត់​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point) គឺ​ជា​ការ​អនុវត្ត​កម្រិត​បន្ទាប់​ពី​ការ​អនុវត្ត​ផលិតកម្ម​ល្អ​ ឬ​GMP។

អនុប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​វិញ្ញាបនបត្រកម្ម​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​ស្តង់ដា​កម្ពុជា លោក សោម ណូ មាន​ប្រសាសន៍​ថា HACCP មាន​សារៈសំខាន់​បំផុត​សម្រាប់​សុវត្ថិភាព​ចំណី​អាហារ។ ខុស​ពី GMP ដែល​អាច​ផ្តល់​ទំនុកចិត្ត​ដល់​អតិថិជន​ត្រឹម​តែ​លើ​ការ​អនុវត្ត​ផលិតកម្ម​ល្អ​និង​ការ​អនុវត្ត​អនាម័យ​ល្អ HACCP គឺ​បញ្ជាក់​ថា ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ចំណី​អាហារ​មួយ​ផលិត​ផលិតផល​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព។

លោក សោម ណូ និយាយ​ថា៖ «គាត់​មាន​ភាព​ជឿជាក់​ទៅ​លើ​ការ​អនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​ម្ហូបអាហារ​នៅ​នឹង​រោងចក្រ​(ហ្នឹង)។ មាន​ន័យ​ថា គាត់​គ្រប់គ្រង​គាត់​ដឹង គាត់​ដឹង​ពី​ផ្នែក​ណា មាន​កង្វះ​ខាត​អ្វី? អ្វី​ដែល​ជា​ចំណុច​ខ្សោយ​អ្វី​ដែល​ត្រូវ​ពង្រឹង។ តើ​មនុស្ស​ឬ​ក៏​សម្ភារៈ​ឬ​ក៏​ផលិតផល គាត់​ត្រូវ​ត្រួត​ពិនិត្យ​របៀប​ម៉េច​មុន​នឹង​យក​មក​ពិនិត្យ​(ទាក់ទង​ការ​យក​ផលិតផល​ធ្វើ​តេស្ត) ក្នុង​ពេល​ដែល​ពិនិត្យ​គាត់​ត្រូវ​ត្រួត​ពិនិត្យ​របៀប​ម៉េច? ហើយ​ពេល​ដែល​ផលិត​ហើយ​គាត់​ត្រូវ​ត្រួត​ពិនិត្យ​របៀប​ម៉េច? ដូច្នេះ​ជា​ប្រព័ន្ធ​មួយ​ដែល​ឱ្យ​គាត់​គ្រប់គ្រង ឱ្យ​គាត់​មាន​ទំនុកចិត្ត​នៅ​លើ​ខ្លួន​គាត់។ ថា​គាត់​កំពុង​តែ​ផលិត​ផលិតផល​មួយ​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព»។

លោក សោម ណូ បន្ថែម​ថា ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ផលិត​ចាហួយ ទឹក ការ៉េម ចាំបាច់​ត្រូវ​តែ​អនុវត្ត​ស្តង់ដា HACCP នេះ។

សៀវភៅ​គោលការណ៍​ណែនាំ​សម្រាប់​ការ​អនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ HACCP បាន​ឱ្យ​និយមន័យ​ថា HACCP ជា​ប្រព័ន្ធ​ដែល​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​វាយតម្លៃ​និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ភ្នាក់ងារ​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដែល​ជា​ចំណុច​សំខាន់​សម្រាប់​សុវត្ថិភាព​ម្ហូប​អាហារ។​

ចំណុច​សំខាន់​ទាំង​៧​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ​នោះ​រួម​មាន​ការ​វិភាគ​លើ​ភ្នាក់ងារ​បង្ករ​គ្រោះថ្នាក់ កំណត់​ចំណុច​ត្រួត​ពិនិត្យ​ចាំបាច់​(CCPs) បង្កើត​ដែន​កំណត់​ចាំបាច់ បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​ដើម្បី​តាម​ដាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​(CCP) បង្កើត​វិធានការ​កែតម្រូវ នីតិវិធី​សម្រាប់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ និង​ទី​៧គឺ​ការ​បង្កើត​សំណុំ​ឯកសារ។ រាល់​ការ​អនុវត្ត​ពី​មួយ​ចំណុច​ទៅ​មួយ​ចំណុច​ត្រូវ​ចងក្រង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ការ​កត់ត្រា​ច្បាស់លាស់។

លោក សោម ណូ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានវិញ្ញាបនបត្រកម្មនៃវិទ្យាស្ថានស្តង់ដាកម្ពុជា
លោក សោម ណូ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានវិញ្ញាបនបត្រកម្មនៃវិទ្យាស្ថានស្តង់ដាកម្ពុជា

អនុប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​វិញ្ញាបនបត្រកម្ម​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​ស្តង់ដា​កម្ពុជា លោក សោម ណូ បាន​ឱ្យ​ដឹង​បន្ថែម​ថា សហគ្រាស​អាច​មាន​ជម្រើស​២​យ៉ាង​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​យក​ស្តង់ដា HACCP។ ទី​១ ក្រុមហ៊ុន​អាច​អនុវត្ត​យក​ស្តង់ដា​ការ​អនុវត្ត​ផលិតកម្ម​ល្អ (GMP) រួច​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់ ដោយ​រង់ចាំ​អនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ​HACCP នៅ​ពេល​បន្ទាប់ និង​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​បញ្ជាក់​វិញ្ញាបនបត្រ​HACCP។ ដោយ​ឡែក​សម្រាប់​ជម្រើស​ទី​២ ក្រុមហ៊ុន​អាច​អនុវត្ត​យក​ស្តង់ដា GMP តែ​មិន​បាច់​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​រួច​បន្ត​អនុវត្ត​យក​ប្រព័ន្ធ HACCP ហើយ​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​បញ្ជាក់​វិញ្ញាបនបត្រ HACCP តែ​ម្ដង។

អនុប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​វិញ្ញាបនបត្រកម្ម​រូប​នេះ​បញ្ជាក់​ថា ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ចង់​អនុវត្ត​យក​ស្តង់ដា​ទាំង​នេះ អាច​ស្វែង​រក​សៀវភៅ​ស្តង់ដា​កម្ពុជា​ស្តី​ពី​គោលការណ៍​ណែនាំ​សម្រាប់​ការ​អនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ HACCP នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ស្តង់ដា​កម្ពុជា។

លោក សោម ណូ មាន​ប្រសាសន៍​ថា៖ «គាត់​មក​មើល​ការ​សម្រាយ​របស់​ស្តង់ដា​យើង ជា​មុន​សិន ដែល​មាន​សម្រាយ​ជា​ភាសាខ្មែរ​ហើយ​គឺ CS 084 ដើរ​តួ​មុន បន្ទាប់​មក​យើង​មាន​ស្តង់ដា​មួយ​ទៀត​គឺ​CS 191 ដែល​ស្តង់ដា​ហ្នឹង​ជា​ស្តង់ដា​HACCP។ គាត់​អនុវត្ត​២​ហ្នឹង​បាន​គាត់​អាច​ទទួល​វិញ្ញាបនបត្រ​[HACCP]»។

លោក សោម ណូ បញ្ជាក់​ថា ស្លាក​សញ្ញា​នៃ​ស្តង់ដា​នេះ​ត្រូវ​បាន​បិទ​នៅ​លើ​សម្បក​ប្រអប់​ឬ​រថយន្ត​ដែល​ដឹក​ទំនិញ ប៉ុន្តែ​មិន​តម្រូវ​ឱ្យ​បិទ​នៅ​លើ​សំបក​វេចខ្ចប់​ផលិតផល​នោះ​ទេ។

មន្រ្តី​ជំនាញ​សម្បុរ​សណ្តែកបាយ​រូប​នេះ​បន្ថែម​ថា នៅ​ប្រទេស​ខ្លះ​លើ​ពិភពលោក HACCP ត្រូវ​បាន​កំណត់​ជា​ច្បាប់ ដោយ​តម្រូវ​ឱ្យ​រាល់​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ចំណី​អាហារ​ទាំងអស់​ចាំបាច់​ត្រូវ​អនុវត្ត​ស្តង់ដា​នេះ ហើយ​ប្រសិន​បើ​មិន​អនុវត្ត​គឺ​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​បើក​អាជីវកម្ម​នោះ​ទេ។ ដោយ​ឡែក នៅ​កម្ពុជា​គឺ​មិន​ទាន់​មាន​ការ​ចែង​បែប​នេះ​នោះ​ទេ។

ដើម្បី​ពង្រឹង​សុវត្ថិភាព​ម្ហូប​អាហារ​កម្ពុជា មន្រ្តី​ជំនាញ​រូប​នេះ​ថា ស្ថាប័ន​លោក​នឹង​លើក​ជា​សំណើរ ទៅ​ថ្នាក់​លើ​ដើម្បី​សិក្សា​ពី​ការ​ដាក់​កំហិត​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​សហគ្រាស ដែល​ផលិត​ម្ហូប​អាហារ​ចាំបាច់​ត្រូវ​អនុវត្តន៍​យក​ស្តង់ដា​HACCP​នេះ មុន​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​បើក​អាជីវកម្ម៕

ចែករំលែកតាម៖