ស្ករត្នោតកម្ពុជា

ស្ករត្នោតកម្ពុជា

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឱ្យផលិតផលស្ករត្នោតកម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់ល្អលេខ១ប្រចាំតំបន់អាស៊ាននិងបណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀត?

លោកស្រី ថុល ស្រីលក្ខណ៍ នៃវិទ្យុផ្កាឈូក ជួបសម្ភាសដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោក ហៃ លីអៀង អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ខុនហ្វីរ៉ែល (Confirel)។

ចែករំលែកតាម៖