ឱវាទរបស់ព្រះពុទ្ធ

ឱវាទរបស់ព្រះពុទ្ធ

ដោយ​ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព គង់នៅវត្តគល់ទទឹង និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា។

ចែករំលែកតាម៖