បទសម្ភាស៖ Urban Art ឬគំនូរបែបសម័យទំនើបនៅកម្ពុជា

បទសម្ភាស៖ Urban Art ឬគំនូរបែបសម័យទំនើបនៅកម្ពុជា

Urban​ art​ គឺ​ជា​ប្រភេទ​គំនូរ​ដែល​គូរ​នៅ​តាម​ជញ្ជាំង​ឬ​នៅ​លើ​ក្រដាស​ដែល​ជា​ប្រភេទ​គំនូរ​សម័យ​ទំនើប​​ធ្វើ​ឡើង​ទៅ​តាម​ការ​ច្នៃ​ប្រឌិត​របស់​អ្នក​គូរ។​ ចំពោះ​ការ​គូរ​ គេ​អាច​ប្រើ​ជក់​ឬ​បាញ់​ថ្នាំ​នៅ​លើ​ជញ្ជាំង។​

ចង់​ដឹង​ថា​តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​គំនូរ​បែប​សម័យ​ទំនើប?​ តើ​វិស័យ​គំនូរ​បែប​សម័យ​ទំនើប​មាន​ទីផ្សារ​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច?​

សូម​ស្ដាប់​កិច្ច​សម្ភាស​រវាង​កញ្ញា​ រាជ​ ចំប៉ារ័ត្ន​ អ្នក​រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​វិទ្យុផ្កាឈូក​និង​អ្នកនាង​ ម៉ម​ លីសា​ អ្នក​គូរ​គំនូរ​បែប​សម័យ​ទំនើប​ឬ​ urban​ art៕

ចែករំលែកតាម៖