ខ្សែ​ចង្វាក់​ផលិតកម្ម​កែច្នៃ​អង្ករ​មុន​នាំ​ចេញ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស

ខ្សែ​ចង្វាក់​ផលិតកម្ម​កែច្នៃ​អង្ករ​មុន​នាំ​ចេញ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស

តើមុននឹងអាចនាំអង្ករចេញ ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបាន ត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មកែឆ្នៃអ្វីខ្លះ?

លោក សុង សារ៉ន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន អេមរុ រ៉ាយស៍ នឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ ពីខ្សែចង្វាក់កែឆ្នៃអង្ករ រហូតអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។

ចែករំលែកតាម៖