ជីវិត ក្ដីស្រឡាញ់ និងភាព​ជាអ្នកដឹកនាំ

ជីវិត ក្ដីស្រឡាញ់ និងភាព​ជាអ្នកដឹកនាំ

លោក Christopher Lee ស្ថាបនិកអង្គការ HEDC អន្តរជាតិ និងជាអ្នកចងក្រងវគ្គអប់រំនិងសៀវភៅ OPERACY ពន្យល់​ពី​គោលបំណង​នៃ​កម្រង​វីដេអូ “ជីវិត ក្ដីស្រលាញ់ និងភាព​ជាអ្នកដឹកនាំ” ដែល​ជា​កិច្ចសហការ​រវាងវិទ្យុផ្កាឈូក​ជាមួយ​នឹងអង្គការ HEDC អន្តរជាតិ។

នៅក្នុងវីដេអូនេះ លោក Christopher Lee មាន​ប្រសាសន៍​ថា “មាន​មនុស្ស​មួយចំនួនធំ​មិនស្គាល់​ពីអត្ថន័យ​នៃជីវិតទេ ហើយគេ​ក៏មិនខ្វាយខ្វល់​ពីវា​ដែរ។ វាជា​រឿង​ដែល​គួរឱ្យ​សោកសង្រេង​មែនទែន​ដែលនៅ​ក្នុងជីវិត​ចុងក្រោយ​របស់​យើង យើងបាន​រក​ឃើញថា ខ្លួនយើងមិនយល់​ពី​អត្ថន័យ​នៃ​ជីវិត​ហើយ​យើង​និយាយ​ថា «តែប៉ុណ្ណឹងទេឬ»? 

ចែករំលែកតាម៖