រឿងស​ង្គ្រាម​មនុស្ស​និង​មូស

រឿងស​ង្គ្រាម​មនុស្ស​និង​មូស

ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព គង់នៅវត្តគល់ទទឹងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា និទានរឿងសង្គ្រាមមនុស្សនិងមូស។

ចែករំលែកតាម៖