ពី​អស់​តម្លៃ​ទៅ​ជា​មាន​តម្លៃ

ពី​អស់​តម្លៃ​ទៅ​ជា​មាន​តម្លៃ

សាលាដូងគឺជាសាលាមួយដែលធ្វើចេញពីសំរាម។ ស្ថាបនិកនេះ គឺលោកអ៊ុក វ៉ាន់ដេ យកកំប៉ុងជ័រពីហាងកាហ្វេប្រោន ដែលជាហាងកាហ្វេយីហោក្នុងស្រុកល្បីឈ្មោះមួយ ទ) ច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញ។ តើកំប៉ុងជ័រកាហ្វេនេះអាចយកទៅកែច្នៃជារបស់អ្វីខ្លះ? ទស្សនាវីដេអូបទយកការណ៍ពីរឿងនេះ។

ចែករំលែកតាម៖